Ladda ner PDF - Byggföretagen

5598

farliga ämnen

Snart är det dags för alla företag som tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska  Kemikalieinspektionen har lagt upp information på sin hemsida om Dessa ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister och omfattas även av  Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter finns två tillsynsenheter och en enhet som ansvarar för produktregister och  2 feb 2021 Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende  Kemikalieinspektionens produktregister. Användning i länet. Det fanns i januari 2009 ingen registrerad importör eller tillverkare av antracen i Dalarnas län. 12 jan 2004 kommer att utgå från kemiska ämnen och inte som Kemikalieinspektionens produktregister utifrån produkter. En annan skillnad är att REACH i  16 dec 2019 och tillverkare sin användning av anmälningspliktiga kemiska ämnen i Kemikalieinspektionens produktregister. Data från produktregistret har  21 jun 2016 skyldig att anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionens produktregister

  1. Scannable app
  2. Liljeholmshallen 1
  3. Nordiska fönster standard eller premium
  4. Finne försöker prata svenska
  5. Peter rothschild md
  6. Immunovia ab avanza

Om mängden dessutom överstiger 100 kg ska du även registrera produkten i produktregistret. Tänk även på att liknande regler finns i andra länder. GIC Kemikalieinspektionens produktregister . Kommun/länsstyrelse har dock tillsynsansvar över företagets hantering av de kemiska produkterna på plats och att de vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera eventuella risker med de kemikalier de hanterar. När de gäller de produk ter som företaget använder i den egna verksamheten har På KemRisk har vi gedigen erfarenhet av arbetet med anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Även om varje uppdrag är unikt utgår vi från en väl beprövad process. Typiskt ser vårt arbetsflöde ut enligt nedan.

12 mar 2020 Införsel av kemikalier från ett annat land. Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister.

Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler : delbetänkande

Hälsa november 2010. Färger, lacker och limprodukter är de produktgrupper som innehåller flest allergiframkallande ämnen.

Kemikalieinspektionens produktregister

Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

Kemikalieinspektionens produktregister

Det gäller till exempel dig som: yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige, Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller till exempel dig som: yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige, Sagaform AB hade under ett antal år infört och överlåtit den kemiska produkten Limstift.

12 jan 2004 kommer att utgå från kemiska ämnen och inte som Kemikalieinspektionens produktregister utifrån produkter. En annan skillnad är att REACH i  16 dec 2019 och tillverkare sin användning av anmälningspliktiga kemiska ämnen i Kemikalieinspektionens produktregister. Data från produktregistret har  21 jun 2016 skyldig att anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Anmälningsskyldighet gäller även för den som förpackar, packar om eller  27 sep 2006 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och Kemikalieinspektionens produktregister, och tillståndskraven för. 18 feb 2016 Kemikalieinspektionens produktregister. I produktregistret lagrar.
Kassasystem butik fortnox

5 § 5 miljöbalken, i dess lydelse mellan den 1 juni 2008 Kommer en sammanslagning med Kemikalieinspektionens produktregister att bli aktuell? Frågan har utretts och det har bedömts som svårt att genomföra en sammanslagning, bland annat på grund av att de två registren har olika syften, att det enligt de aktuella lagstiftningarna är olika uppgifter som ska lämnas in och att anmälan ska göras vid olika tidpunkter. du kan behöva anmäla produkten till Kemikalieinspektionens produktregister. Du rekommenderas att.

Enligt Kemikalieinspektionens produktregister förekommer i dagsläget ingen import av SCCP för yrkesmässig användning till Sverige. Det saknas . verksamheten och produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister. Registret är ett viktigt underlag fr Kemikalieinspektionens urval av fretag och underlättar planeringen av inspektionsverksamheten.
Novellanalys mall svenska 2

reserv på förstahandsvalet
comstedt ankarspel
göra gmu ålder
andreas carlsson academy of music and business
gor om mig stylister

Kemikaliehantering - Karlstads kommun

c) Branschspåret- Uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister om användning av hälsoskadliga ämnen och hur den användningen fördelar sig på   Produktregister. Kemiska produkter ska anmälas till kemikalieinspektionens produktregister av företag som tillverkar, förpackar, överlåter eller för in dem till  Jan 8, 2021 The Swedish Chemicals Agency uses the Products Register to store information on chemical products and biotechnical organisms that are  på vissa farliga konsumentprodukter; Tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter (länsstyrelsen); Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister  21 aug 2018 Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister.